Datum održavanja: 01. – 03. novembar 2018. godine
Mesto održavanja: Hotel Crowne Plaza, Beograd

Na Kongresu će biti prikazana najsavremenija dostignuća u oblasti otorinolaringologije kroz instrukcione kurseve, simpozijume, predavanja po pozivu, usmene i poster prezentacije.

Glavne teme Kongresa su: bazična istraživanja, audiologija, neurootologija i vestibularni sistem, hirurgija srednjeg i unutrasnjeg uva, hirurgija baze lobanje, alergologija, rinologija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, onkologija, hirurgija glave i vrata,, pedijatrijska ORL, traheja, hrkanje i slip apnea i poremećaji gutanja.